การท่องเที่ยวกุ้ยหลิน > คอลัมน์การท่องเที่ยวเล่อหยิวในกุ้ยหลิน
  กุ้ยหลินตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างวัฏจักรเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง วัฏจักรเศรษฐกิจตะวันตกเฉียงใต้และวัฏจักรเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในจุดตัด/ชุมทางระหว่างเขตเศรษฐกิจฉังหยู เขตเศรษฐกิจทดลองของภาคกลาง เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง และเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ เป็นสะพานติดต่อสื่อสารเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลของภาคตะวันตกเฉียงใต้และภาคใต้ของจีน เป็นชุมทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศอาเซียน กุ้ยหลินระบบการจราจรที่สะดวก ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินได้ขุดคลองหลิงชวูที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำจูเจียงและแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นต้นมา กุ้ยหลินได้เป็นจุดคอสำคัญที่ติดต่อหลิงหนานกับลุ่มน้ำแม่น้ำแยงซีเกียง ปัจจุบัน กุ้ยหลินได้สร้างเครือข่ายการขนส่งแบบคอมโพสิต สามมิติที่สะดวกที่ครอบคลุมถึงการบิน รถไฟ ทางหลวง ทางน้ำฯลฯ อย่างครบวงจร
การขนส่งด้านทางหลวง
      เมืองกุ้ยหลินมีระบบการขนส่งด้านทางหลวงที่สะดวก สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆในมณฑลกวางสีและมณฑลใกล้เคียงกัน ทางหลวงสาย322และสาย323ทะลุผ่านเมือง โดยทางหลวงสาย322ได้ปรับปรุงเป็นทางหลวงระดับสูงอย่างเรียบร้อย ทางด่วนกุ้ยหลิ่วตอนใต้เชื่อมต่อกับหลิ่วโจว หนานหนิง ปั่ยห่าย ตอนเหนือไปจนถึงหูหนาน การเปิดเดินรถในทางด่วนกุ้ยหวู่จะช่วยลดระยะทางจากกุ้ยหลินสู่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียงและฮ่องกง มาเก๊า ซึ่งเป็นทางหลวงที่สะดวกที่สุดจากภาคเหนือกวางสี และมณฑลหูหนาน กุ้ยโจว เสฉวน กวางตุ้งไปยังฮ่องกงและมาเก๊า ทางด่วนจากจือหยวนไปยังซิงอาน ทางหลวงหยางซั่วไปยังลู่จ้าย(ช่วงที่ในกุ้ยหลิน)ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงสามเส้นทางนี้จะทำให้ระบบการขนส่งระหว่างกุ้ยหลินกับพื้นที่รอบข้างสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
      พร้อมด้วยเส้นทางรถไฟเซียงกุ้ยได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและการเปิดใช้งาน และการเปิดใช้งานถไฟความเร็วสูงกุ้ยโจวกวางตุ้ง กุ้ยหลินได้ก้าวสู่ยุคแห่งรถไฟความเร็วสูง กลายเป็น"จุดร้อน"ของการจราจรรถไฟกวางสี โดยกุ้ยโจว เสฉวน ยูนนานจะยึดกุ้ยหลินเป็น "จุดสำคัญ"ที่จะเชื่อมต่อกับภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง จะเป็นชุมทางเชื่อมต่อกับเขตพื้นที่ของหูหนาน กวางสี กุ้ยโจว กวางตุ้ง ตลอดจนถึงเขตพื้นที่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคใต้กลางและภาคใต้ของจีนได้ ปัจจุบันได้เปิดเส้นทางที่ตรงไปหนานหนิง ฉางชา หวู่ฮั่น เจิ้งโจว ฉือเจียจวง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหยาง กวางโจว หางโจวและเมืองหลวงอื่นๆ และกรุงปักกิ่งด้วย ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารต่อวันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 30,000คน .
      สนามบินนานาชาติเหลียงเจียงเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ในตำบลเหลียงเจียง เขตหลินกุ้ย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกุ้ยหลิน พื้นที่406 ตารางเฮกตาร์ เกรดของเขตการบินคือ 4E รันเวย์ยาว2,800 เมตร พื้นที่อาคารผู้โดยสารที่มีอยู่คือ 50,300 ตารางเมตร คาดว่าในปี2017 โครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร T1ของสนามบินกุ้ยหลินและโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารT2จะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตอนนั้น พื้นที่ของอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น100,000 ตารางเมตร ส่วนstation site400,000 ตารางเมตร ที่จอดรถ 77,200 ตารางเมตร ความสามารถด้านการขนส่งผู้โดยสารต่อปีคือ12 ล้านคน ความสามารถด้านการขนส่งสินค้าคือ95,000 ตัน และจำนวนครั้งการขึ้นลงเครื่องบิน 101,200เที่ยว สนามบินกุ้ยหลินเป็นสนามบินท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและชุมทางสนามบินการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ในปี2014 จำนวนการขึ้นลงเครื่องบินในสนามบินกุ้ยหลินรวม59,743เที่ยว บรรลุปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร 6,897,741คน ปริมาณการขนส่งสินค้า 35,841.4 ตัน ปัจจุบัน มี30สายการบินได้บินเส้นทางกุ้ยหลิน เชื่อมต่อกับเมืองทั้งในและต่างประเทศรวม46เมือง มีเส้นทางการบินรวม60เส้นทาง โดยเส้นทางระหว่างประเทศมี8เส้นทาง ได้แก่ กุ้ยหลิน – ปูซาน กุ้ยหลิน – ชิงโจว กุ้ยหลิน – กัวลาลัมเปอร์ กุ้ยหลิน – สิงคโปร์ กุ้ยหลิน - หนานหนิง – กรุงเทพฯ และหนานหนิง - กุ้ยหลิน – โอซาก้า เส้นทางในภูมิภาครวม3เส้นทาง ได้แก่ กุ้ยหลิน – ไทเป กุ้ยหลิน – เกาสง และกุ้ยหลิน - ฮ่องกง เส้นทางภายในประเทศรวม49เส้นทาง
      ทางน้ำสายหลักของเมืองกุ้ยหลินได้แก่ แม่น้ำหลีเจียง แม่น้ำกุ้ยเจียง แม่น้ำเซียงเจียง แม่น้ำโล่ชิงเจียง แม่น้ำจือเจียง แม่น้ำสวนเจียง และแม่น้ำป่ายเส้าหื่อฯลฯ รวม7สายน้ำ ระยะทางรวม687 กม.โดยระยะทางที่เดินเรือคือ576 กม. แม่น้ำหลีเจียง แม่น้ำกุ้ยเจียงเป็นแม่น้ำเดินเรือที่สำคัญของเมืองกุ้ยหลิน ช่วงที่อยู่ในพื้นที่กุ้ยหลินคือ192 กิโลเมตร ทางน้ำเจ็ดเกรดวิ่งผ่านอู๋โจว และเข้าสู่แม่น้ำจูเจียง แล้วไหลเข้าไปในทะเลข้างนอก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: +867732800318
โทรสาร:+867732827491

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินเป็นผู้จัดงาน
สำนักงานบริหารจัดการบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวของเมืองกุ้ยหลินอำนวยการสนับสนุนและการประกันทางเทคนิค

ลิงค์ของเว็บไซต์อื่น